153 kalam in marathi (ipc 153 in marathi) - 153 kalam marathi mahiti उपद्रव होण्याच्या उद्देशाने जाणूनबुजून प्रयत्न करणे

 153 kalam in marathi  (ipc 153 in marathi) - उपद्रव होण्याच्या उद्देशाने जाणूनबुजून प्रयत्न करणे


मित्रांनो वडीलधारी मंडळी आपल्‍याला सतत सांगत आलेली आहे की शहाण्‍याने कोर्टाची पायरी चढु नये परंतु जेव्‍हा ती चढाविच लागते तेव्‍हा आपण संपुर्ण माहीती घेऊनच कोर्टाची पायरी ओलांडावी चला तर मग जास्‍त वेळ न दडवता जाणुन घेऊया  कलम १५३ विषयी संपुर्ण माहीती .


कलम १५३ चे वर्णन

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153 नुसार, जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीला द्वेषाने किंवा मूर्खपणाने चिथावणी देण्याच्या हेतूने किंवा अशा चिथावणीमुळे उपद्रव होण्याचा गुन्हा होऊ शकतो .


उपद्रव झाल्यास 

जर अशा चिथावणीचा परिणाम दंगलीच्या गुन्ह्यात झाला, तर त्याला एक वर्षांपर्यंत शिक्षा मिळु  शकेल किंवा आर्थीक दंड होऊ  शकतो किंवा एक वर्षांपर्यंत शिक्षा व आर्थीक दंउ या  दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

आणि जर उपद्रव झाला नाही तर - दंगलीचा गुन्हा घडला नाही तर, त्याला शिक्षा सहा महिन्यांपर्यंत वाढू शकते  किंवा आर्थीक दंड होऊ  शकतो किंवा एक वर्षांपर्यंत शिक्षा व आर्थीक दंउ या  दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

 


उपद्रव करण्याच्या उद्देशाने तनाव वाढविणे

1. उपद्रव असल्यास

शिक्षा - एक वर्ष कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही.

हा जामीनपात्र, दखलपात्र गुन्हा आहे आणि कोणत्याही दंडाधिकार्‍याद्वारे न्यायपात्र आहे.

 

2. उपद्रव होत नसल्यास

शिक्षा - सहा महिने कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही.

हा जामीनपात्र, दखलपात्र गुन्हा आहे आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांकडून तो खटला भरण्यायोग्य आहे.